Hvilke sosiale medier brukes mest i Norge 2020?

Visste du at over 3,5 millioner nordmenn har en profil på Facebook? Likevel er det ikke sikkert at du skal bruke tiden på å legge ut ditt innhold der. Her finner du oppdatert informasjon om sosiale medier i Norge, og hva du bør merke deg.

Hvem er målgruppen DIN?

Det aller viktigste å bruke god tid på er å identifisere den ønskede målgruppen for ditt innhold. Det gjelder særlig alder, interesser og kanskje også kjønn. Når du har funnet din målgruppe og blitt kjent med den, vil det være lettere å finne ut hvilke(n) plattform du bør prioritere. La oss se litt nærmere på nye tall for bruken av sosiale medier i Norge. Tallene er basert på Ipsos SoMe-tracker Q2’20 som ble lansert 8. juli, 2020.

Facebook

Det er ikke rart at “alle” bedrifter er å finne på Facebook. Ikke bare er Facebook den mest brukte plattformen med 3 542 000 brukere, men det er også den plattformen som i størst grad brukes av alle generasjoner. Den eneste gruppen som mangler er de i alderen under 18, ettersom Facebook har aldersrestriksjoner for å etablere bruker.

Når det gjelder brukergruppen, er det ikke mye som stikker seg ut blant brukerene. Kjønnsfordelingen er ganske jevn med 48% menn og 52% kvinner. Det som er verdt å merke seg er at aldergruppen 30-39 år er den mest aktive brukergruppen. Ifølge Ipsos er småbarnsfamilier de mest aktive brukerene av Facebook, 9 av 10 som er i småbarnsfamilier og har profil besøker plattformen daglig.

Så dersom du produserer barneseter eller din målgruppe er småbarnsfamilier, da er Facebook en opplagt plattform som du bør sette høyt på prioriteringslista.

Snapchat

Norske brukere har et spesielt forhold til Snapchat. For selv om det er flest brukere i land som USA og India, så er antall brukere i forhold til folketall svært høyt i Norge. Hele 46% av Norges befolkning besøker plattformen daglig eller 2 711 000 brukere.

Brukergruppen er noe lavere i alder enn på Facebook. Den største gruppen er i alderen 18 – 29 år, men gruppen 30 – 39 år er nesten like aktive. Den raskest voksene aldersgruppen er 60+. Igjen er det kvinner som er mest aktive på plattformen, hvor kjønnsfordelingen er 54% kvinner og 46% menn. I tillegg viser det seg at unge voksne uten barn i husstanden er det som bruker mediet mest.

Så dersom du har en målgruppe i alderen 18 – 29 år, og sikter deg inn mot personer uten barn. Ja, da bør du prioritere tilstedeværelse på Snapchat.

Instagram

Det er mye lettere å fange oppmerksomhet gjennom foto og video, enn gjennom tekst. Instagram har utnyttet denne innsikten til å sikre seg 2 525 000 brukere i Norge. Instagram er eid av Facebook. Dermed er det lett å planlegge og publisere felles innhold for de to kanalene.

Brukergruppen på Instagram er forholdsvis lik Snapchat. Den største gruppen er i alderen 18 – 29 år, men denne brukergruppen har blitt mindre de siste årene. I stedet har aldergruppen 30 – 39 år vokst betydelig og er nesten på samme nivå som den noe yngre brukergruppen. Videre er det enda flere kvinner som bruker Instgram. 56% av de norske brukerene er kvinner, mens menn utgjør 44%.

Utfordringen med. Instagram er at det ikke er like lett å hente ut én bestemt målgruppe. Men vi kan se at unge kvinner under 30 år er sterkt representert og bruker mediet flere ganger daglig. I tillegg ser det ut til at stadig flere følger kontoer som selger dagligvarer.

Så dersom du er en loka bedrift innen dagligvarer eller du har en tydelig definert målgruppe som er kvinner under 30 år, så er Instagram en god plattform å investere ressurser i.

Linkedin

Dette er plattformen for den som er opptatt av karriere og arbeidsliv. Det er det tydeligvis mange som er i Norge, for LinkedIn har hele 1 274 000 brukere i Norge.

Dette er kanskje en av de sosiale plattformene som skiller seg mest ut. Plattformene ovenfor har svært høy besøksfrekvens, hvor en gjerne måler daglige besøk. Det betyr også at publisert innhold fort blir glemt eller forsvinner fra brukerenes synsfelt. Linkedin er annerledes.

Det er bare 5% av Norges befolkning som bruker plattformen daglig. Det gjenspeiles også i innholdet som blir publisert på plattformen som er mindre hyppig og som gjerne står seg i opptil flere uker. LinkedIn er et av de sosiale mediene hvor kjønnsforskjellene kommer tydeligst frem. Av brukerene er 60% menn og 40% kvinner. Når det kommer til aldersgrupper er den største gruppen 30 – 39 år, tett etterfulgt av 40 – 59 år.

Det er også verdt å merke seg at menn over 60 år ligger under gjennomsnittet for andel som har profil på de fleste sosiale medier, med unntak av Linkedin, her ligger de på gjennomsnittet med 27% som har profil.

Dersom målgruppa de er menn eller innholdet ditt er relatert til næringslivet, er det ikke tvil om at Linkedin bør stå høyt på prioriteringslista. For bedrifter bør det være en viktig plattform for rekruttering, employer-branding og samarbeid/nettverksbygging.

Youtube

Stadig flere trekker mot streamingtjenester. YouTube er verdens nestmest brukte søkemotor, like etter google. Når YouTube kombinerer søkemotor og streaming/innhold, er det en plattform som en må legge merke til.

I Norge er det ikke så mange registrerte profiler i forhold til bruken. YouTube har 1 850 000 registrerte profiler, men 3 202 000 bruker tjenesten månedlig eller oftere. Det er også verdt å merke seg at den ukentlige bruken har økt fra 56% i første kvartal til 61% i andre kvartal i 2020. Koronaviruset har altså skapt større aktivitet på YouTube.

De største brukergruppen i alder er 18 – 29 år. Ipsos oppgir også at “blant de som bruker YouTube daglig er småbarnsfamilier (18%) og unge voksne uten barn (34%) de største gruppene“. Det er interessant å merke seg, da disse gjerne utgjør ganske forskjellige målgrupper med tanke på innhold. Også her er det det en størst andel menn som utgjør brukerene med hele 57% versus 43 % kvinner. Andelen mellom kvinner og menn er jevn hos de yngre brukerene, men blant de over 30 år er andelen som har profil klart høyere blant menn enn kvinner.

Mye av innholdet her er engelsk. Men med en så stor trafikk som YouTube genererer er det gode grunner og muligheter for å produsere et norsk innhold til den store brukergruppen.

Hva skal du satse på?

Plattformene som er nevnt ovenfor er noen av de største og mest relevante for våre kunder. Samtidig er det mange andre plattformer som kanskje burde vært nevnt. Det kan være Pinterest og Twitter (som er ganske store plattformer i Norge), til mindre plattformer som TikTok og Twitch.

Det at en plattform er stor, trenger ikke innebære suksess. Dersom du ønsker å nå en ung målgruppe i alderen under 18 år, er det dumt å bruke mye tid på Twitter eller LinkedIn. Da bør en heller sette seg inn i TikTok for å se hvordan den plattformen fungerer, hva som fenger og hvordan en skal jobbe seg frem. Så er det å lage en strategi og skape innhold som har en viss mengde kontinuitet.

Er du usikker på hva du skal velge, hvilken plattform som passer best for deg eller hvordan du skal lage en strategi?

Ta kontakt med oss, så kan vi ta en uforpliktende prat om akkurat det.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s